Wonen

Provincie reikt 15.000e lening Duurzaam Thuis uit

Heerlense wijk Welten-Benzenrade wint energieadvies voor hele straat

De Provincie Limburg geeft eigenaar-bewoners en huurders een steuntje in de rug. Wie zijn woning verduurzaamt, levensloopbestendig maakt, of zelf energie wil opwekken kan een Stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen. De 15.000e lening is uitgereikt in Parkstad, in de Prof. Dumontstraat te Heerlen.

Auteur
Provincie Limburg
Fotograaf
Provincie Limburg

Tweede Kamerlid bezoekt voormalige mijnkolonie in Hoensbroek

Logo CDA

Vrijdag 20 november aanstaande zal het Limburgse CDA-kamerlid Martijn van Helvert een werkbezoek brengen aan de meer dan 100 jaar oude voormalige mijnkolonie in de wijk Slakhorst te Hoensbroek. Woningcorporatie Woonpunt is voornemens de mijnwerkers-kolonie (168 woningen) binnen de wijk te slopen en te vervangen door 120 nieuwbouwwoningen met historische elementen. Hier lijkt geen draagvlak voor te zijn bij het merendeel van de bewoners.

Auteur
CDA
Fotograaf
CDA

Ontwerpteam van Open Club Klimmen bekend

Ruud Braun (l) en Mark Feron (r)

Het team van ARCHITECTENZAAK B.V. gaat aan de slag met het ontwerp voor de Open Club Klimmen. Het ontwerpteam bestaat uit ARCHITECTENZAAK B.V., LODEWIJK BALJON Landschapsarchitecten, Ingenieursbureau van der Werf en Nass B.V., Huygen Installatie Adviseurs, Kragten B.V. en Lievense Milieu B.V.

Auteur
Gemeente Voerendaal
Fotograaf
Gemeente Voerendaal

Heerlen steekt 1,2 miljoen in huisvesting kwetsbare groepen

Heerlen steekt 1,2 miljoen in huisvesting kwetsbare groepen

De gemeente Heerlen ontvangt € 1.175.265 van het Rijk voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Ongeveer de helft van dit bedrag gaat naar 21 Skaeve Husen,  die verspreid over heel Parkstad worden gerealiseerd. De andere helft is bestemd voor de aanpak van overlast gevende kamerverhuur én voor mensen die op korte termijn op zoek zijn naar een woning, de zogenoemde spoedzoekers.

Auteur
Gemeente Heerlen
Fotograaf
Pixabay

Nacht van de Nacht start meldpunt lichthinder

Lichtvervuiling van winkels

De Natuur en Milieufederaties lanceren in het kader van de Nacht van de Nacht campagne een meldpunt om lichthinder te melden. Op http://www.maghetlichtuit.nl kan iedereen vanaf vandaag foto’s plaatsen van overbodige verlichting, bouwlampen die hinder veroorzaken of bedrijven die de hele nacht licht laten branden en waar je als omwonende last van hebt.

Auteur
Natuur en Milieufederatie Limburg
Fotograaf
Johan van der Wielen

Kerkraads bouwinitiatief finalist bij innovatiewedstrijd

De bouwplaats van SUPERLOCAL

Het project SUPERLOCAL in het Kerkraadse Bleijerheide is finalist bij The Innovation in Politics Awards 2020! SUPERLOCAL is door het Innovation in Politics Institute gekozen tot finalist in de categorie ‘Ecology’.

Auteur
Gemeente Kerkrade
Fotograaf
Gemeente Kerkrade

Provincie en Kerkrade: 'wissel elektriciteit uit met Duitsland'

De (grens)provincies Drenthe, Limburg en Overijssel en de (grens)gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen doen een dringend beroep op minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om het mogelijk te maken hernieuwbare elektriciteit uit te wisselen met de Duitse buurgemeenten. Daarvoor is aanpassing van wetgeving noodzakelijk. De provincies en gemeenten vragen nu om, vooruitlopend op een wetswijziging, de drie gemeenten aan te wijzen als experimenteergebied.

Auteur
Provincie Limburg

Werk aan de winkel voor Limburgse energietransitie

De Provincie heeft een studie uitgevoerd naar de toekomst van de Limburgse energie-infrastructuur in 2030 en 2050. De studie is uitgevoerd door CE Delft samen met Gasunie, Tennet en Enexis Netbeheer, Chemelot en met input van de Limburgse RES-regio’s. Uit de Limburgse Energie Systeemstudie 2020 blijkt dat de energie-infrastructuur niet alleen een randvoorwaarde is, maar leidend moet zijn bij het realiseren van een betaalbare en haalbare energietransitie.

Auteur
Provincie Limburg