Voerendaal

Onderzoek naar gezonder ouder worden in Voerendaal

Ouderen op hangmat

Gezond ouder worden, gewoon in je eigen buurt. Hoe kunnen gemeenten, (buurt)organisaties en ouderen samenwerken om daar een bijdrage aan te leveren? De Open Universiteit onderzoekt die vraag samen met vijf gemeenten in Zuid-Oost Nederland. In april 2021 starten ze een grootschalig buurtonderzoek. Dat moet leiden tot een activerend programma op wijkniveau. Gezond ouder worden is meer dan fit en vitaal zijn.

Auteur
Gemeente Voerendaal
Fotograaf
Pixabay

Pastoor Crutzen (Klimmen) opgevolgd door René Pisters

Kerk

Na 16 jaar is pastoor Crutzen uit Klimmen vertrokken. Menigmaal haalde hij de pers met o.a. de beeldenstorm. Hij blijft wel parochieherder in Ransdaal. Crutzen wordt tijdelijk opgevolgd door René Pisters die o.a. pastoor van Ubachsberg is. Van het Klimmense kerkbestuur is alleen nog secretaris Jan Lipsch  over. Maar daarnaast is wel een werkgroep actief onder leiding van Hub Verhoeven sr..

Auteur
Hary van Aken
Fotograaf
Pixabay

Verdwenen mijnverleden uit Voerendaal en Hoensbroek

Zicht vanaf Termaar op de Staatsmijn Emma in Hoensbroek. Deze foto is rond 1970 gemaakt door Frans Hellenbrand.

Veel oudere lezers herinneren zich nog goed ons mijnverleden (de Koel). Omdat Klimmen, Termaar en Ubachsberg op een heuvel gelegen zijn, kon je tot een halve eeuw geleden de kolenmijnen van Heerlen en Hoensbroek goed zien. Velen betreuren het dat bijna alles opgeruimd is. Er vloeide menige traan toen de Lange Jan in 1976 omver geblazen werd. Deze schoorsteen van 135 m. hoog bepaalde met zijn zus de Lange Lies het gezicht van Heerlen.

Auteur
Hary van Aken
Fotograaf
Frans Hellenbrand

Geheimzinnigheid rond verdachte molenbrand (1945)

Doc Leathers, Engelse soldaat 1945

De monumentale molen (1858) op de Vrouwenheide, bijgenaamd "de zwarte beer", werd niet op een kunstmatige heuvel (belt) gebouwd. De heuvel is op natuurlijke wijze ontstaan, daarom is de molen in de heuvel gebouwd. Dit had als nadeel dat er geen "uitgang" was en de boeren met kar en paard altijd achteruit de molen in moesten rijden.

Auteur
Marcel Neven

Zomerfestival Voerendaal verplaatst naar september

Logo Zomerfestival

Cultureel Voerendaal laat in het 10-daagse cultuurfestival zien dat ze groot kan zijn met haar eigen parels! Proeven, luisteren, zien en voelen. De organisatie van het Zomerfestival Voerendaal en de gemeente Voerendaal hebben ook dit jaar moeten besluiten het Zomerfestival naar september te verschuiven. Het festival wordt georganiseerd met de op dat moment geldende coronamaatregelen. En hopelijk versoepelen die zoveel mogelijk in de maanden ernaartoe.

Auteur
Zomerfestival Voerendaal
Fotograaf
Zomerfestival Voerendaal

Paasviering Laurentiuskerk Voerendaal te zien op Youtube

Kaars

De Voerendaalse paaskaars wordt elk jaar beschilderd door een vrijwilliger uit het dorp. In 2020 was dat Nelleke Hollewijn. In 2021 heeft Paul Comos het gedaan. De coronamaatregelen leggen ook deze Pasen beperkingen op. Om van de actuele stand van zaken op de hoogte te zijn, kunt u het best even kijken op de site van de kerk: parochie-voerendaal.nl.

Auteur
Parochie Voerendaal
Fotograaf
Pixabay

Jeugdcarnavalsclub haalt statiegeld op dankzij PLUS

Carnaval

Net als alle andere activiteiten, besloot jeugdcarnavalsvereniging De Naate dit jaar ook de statiegeldflessenactie niet door te laten gaan. Een flinke aderlating, omdat de jeugdleden van De Naate bij hun jaarlijkse rondgang langs de deuren altijd een groot aantal lege flessen ophalen en dit een mooi bedrag voor de Voerendaalse jeugdcarnaval oplevert.

Auteur
CV De Naate
Fotograaf
Pixabay

CV De Naate laat Hoafvaste niet onopgemerkt voorbijgaan

Carnaval

Vorig jaar werd CV De Naate uit Voerendaal door het uitbreken van Corona helaas gedwongen de 8e editie van 'Hoafvaste in de buut' te cancelen. Het zal niemand verbazen dat het evenement – dat jaarlijks zorgt voor een uitverkochte zaal met 400 bezoekers – dit jaar wederom niet kon doorgaan.

Auteur
CV De Naate
Fotograaf
Pixabay

Veroordeling Bokkenrijders hield heel Voerendaal bezig

Galg en rad nabij Maastricht rond 1700. De hoogteburcht is kasteel Lichtenberg op de Pietersberg en de toren daaronder lijkt op het kasteel van André Rieu. (Afbeelding uit de verzameling van de auteur.)

Laatst vertelde ik dat er (tijdens de 18e eeuw) opvallend veel Bokkenrijders uit de Heek (12) en Retersbeek (11) tot de galg veroordeeld waren. Volgens diverse verdachten zou o.a. herbergier Bosch, een regionale leider, uit de Heek mannen verleid hebben met bier en geld om mee te doen aan roverstochten. Het hoge aantal mannen uit Retersbeek zou mijns inziens te maken hebben met een leider in dat gehucht.

Auteur
Hary van Aken

Start inschrijvingen Strous Cultuur Prijs op 1 maart

Strous Cultuur Prijs

Sinds 2006 reikt de Gemeente Voerendaal de Strous Cultuur Prijs uit. De cultuurprijs is een blijk van waardering en een stimulans van het gemeentebestuur voor de activiteiten 
die op het gebied van kunst en cultuur plaatsvinden. De organisatie van de Strous Cultuur Prijs is in handen van het Zomerfestival Voerendaal. Tijdens het aanstaande Zomerfestival Voerendaal 2021 van 4 t/m 13 juni, zal op zaterdagavond 5 juni de uitreiking van de Strous Cultuur Prijs plaatsvinden.

Auteur
Zomerfestival Voerendaal
Fotograaf
Zomerfestival Voerendaal