Initiatiefgroep en gemeente gaan leefbaarheid Ransdaal verbeteren

Auteur
Gemeente Voerendaal

Om handen en voeten te geven aan de ontwikkeling van de leefbaarheid in Ransdaal slaan de Gemeente Voerendaal en de initiatiefgroep uit Ransdaal de handen ineen. Op 15 april hebben zij een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de realisatie van een multifunctioneel bijgebouw bij de basisschool. De Gemeente moedigt inwoners aan om vooral zelf verantwoordelijkheid en initiatief te nemen, zeker als het gaat om de eigen leefomgeving. De Initiatiefgroep gaat hiermee aan de slag op basis van het Right to Challenge principe: een aanpak waarbij een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten overneemt als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.

De Gemeente Voerendaal pakt zo de ontwikkeling van dit plan samen op met de Initiatiefgroep Ransdaal. Namens de gemeente ondertekenden wethouders Ruud Braun en Pierre Verbraak de
samenwerkingsovereenkomst en namens de initiatiefgroep Rolf Habets, Henk Habets, Frans Houben, Dennis Linden, Ine Eussen en Harry Houben.

Leefbaarheid Ransdaal

De leefbaarheid in kleine kernen staat onder druk, ook in Ransdaal. Al enkele jaren zet Initiatiefgroep Ransdaal zich in voor een leefbare, vitale en aantrekkelijke kern. Leefbaarheid begint bij de jeugd. De basisschool is dan ook een belangrijke schakel. Dit is in lijn met het uitgangspunt van het college van B&W dat leefbaarheid en een school in iedere kern onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en de basisschool in elke kern dient te worden behouden. De gemeenteraad van Voerendaal riep het college eerder op om in overleg met alle stakeholders in Ransdaal te onderzoeken hoe onderwijs en aanverwante functies levensvatbaar blijven, zodat deze hun essentiële rol binnen de kern kunnen blijven vervullen. De gemeente heeft vervolgens ruimte gereserveerd in haar begroting om deze ontwikkeling financieel mogelijk te maken.

Ondertekening SOK Voerendaal
Fotograaf
Gemeente Voerendaal