ING zet mes in eigen kantoren

Auteur
Redactie

ING Nederland past opnieuw haar fysieke netwerk aan. De bank zal tot en met 1 juli 2022 het aantal ING-servicepunten met 75 uitbreiden, van 246 naar 321 locaties. Het aantal eigen bankkantoren neemt met 69 af. Op locaties waar klanten weinig belangstelling hebben om een traditioneel kantoor te bezoeken, wordt de dienstverlening verplaatst naar een ING-servicepunt.

De aanleiding voor deze besluiten is dat steeds meer ING-klanten gebruikmaken van de digitale mogelijkheden om bankzaken te regelen. Op dit moment bankieren 5,3 miljoen klanten via de Mobiel Bankieren App en Mijn ING (actieve gebruikers). De behoefte van klanten om voor het regelen van bankzaken of een adviesgesprek naar het kantoor te gaan, neemt daardoor sterk af.

Om die reden verplaatst ING op 69 locaties haar dienstverlening naar een ING-servicepunt in de buurt, meestal een gemakswinkel zoals Primera, The Read Shop en Bruna. Maar tegenwoordig ook naar bijvoorbeeld een bibliotheek.

Ruud van Dusschoten, CEO ING Nederland: "Steeds meer zaken waarvoor je vroeger een bankkantoor bezocht, zijn tegenwoordig makkelijk digitaal te regelen. Toch is en blijft voor een grote groep klanten persoonlijk contact essentieel en onmisbaar. En dat bieden wij met ons landelijk dekkende netwerk van 380 kantoren en servicepunten."

In Parkstad heeft ING nog een eigen kantoor in Heerlen en Hoensbroek. Er is een servicepunt in Landgraaf in een Bruna winkel. In Brunssum sloot een tijdje geleden het ING-kantoor aan het Lindeplein.

In augustus van het vorig jaar kondigde ING aan het kantoor in Kerkrade definitief te sluiten. Dat viel niet in goede aarde bij de gemeente, die bij ING er op aandrong een kleinschalig alternatief aan te bieden.

De wethouders Schneider en Jongen meldden in een brief aan raadsleden dat zij een constructief gesprek hebben gehad met ING over de vestiging in Kerkrade-Centrum van een servicepunt. "Resultante van dit gesprek is, dat tegenover de sluiting van het ING kantoor een opening van een nieuw ING Digitaal servicepunt staat in Kerkrade-Centrum. Hier kunnen klanten hun dagelijkse bankzaken regelen zoals het openen van een betaalrekening of spaarrekening. Momenteel worden gesprekken gevoerd met een bestaande lokale ondernemer en ligt het in de verwachting dat uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 een dergelijk servicepunt met bijbehorende dienstverlening en voorzien van een geldmaat in Kerkrade-Centrum kan worden geopend."

Logo ING