Hulp bij grensoverschrijdende werken wordt voortgezet

Auteur
Gemeente Maastricht

De in 2018 gestarte proef om inwoners uit Belgisch- en Nederlands-Limburg aan het werk te helpen over de grens is een succes. Het speciaal hiervoor opgerichte Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA), bemiddelde 200 inwoners naar werkgevers in de grensregio. Ruim 500 baanzoekenden werden geholpen met adviesgesprekken en eerste contacten met werkgevers, 300 baanzoekenden ontvingen hulp bij hun sollicitatiegesprek. Dat blijkt uit een evaluatie over de afgelopen drie jaar. De samenwerkende partijen UWV, gemeente Maastricht, gemeente Sittard-Geleen, Vidar (Werkgevers Servicepunt Westelijke Mijnstreek), Podium24 en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsleidingen (VDAB) hebben daarom besloten het servicepunt ook de komende jaren voort te zetten. 

“Het SGA heeft zich bewezen als een efficiënt middel om grensoverschrijdend werken te stimuleren,” aldus Vivianne Heijnen, wethouder economie van Maastricht en de afgelopen jaren voorzitter van de samenwerking. “Met deze dienstverlening vergroten we de arbeidskansen voor werkzoekenden aanzienlijk en helpen we werkgevers aan weerszijden van de grens, hetgeen goed is voor onze gezamenlijke economie.”

Samen sterk

In 2018 ondertekenden een groot scala aan partners in Belgisch-Nederlands Limburg een samenwerkingsovereenkomst “Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling Maastricht”. Met deze ondertekening onderstreepten partijen de gezamenlijke opgave om in de grensregio te werken aan het vinden en houden van voldoende en gekwalificeerde werknemers en het vergroten van de arbeidsparticipatie in de grensregio. Deze samenwerking was een vervolg op het eerder ontstane initiatief tussen partners in de Duitse grensregio, het SGA Kerkrade.

SGA Maastricht

Het SGA Maastricht werd samengesteld uit medewerkers van de deelnemende partijen en kreeg een fysieke locatie in het stadskantoor van de gemeente Maastricht. Hiermee konden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aan weerszijden van de grens op dagelijkse basis met elkaar worden verbonden. Het servicepunt zocht aanvullend de samenwerking met de Grensinformatiepunten, EURES (Europees portaal voor beroepsmobiliteit) en de Zuid-Limburgse gemeenten.  Zo ontstond een logische keten van alle partijen die nodig zijn om werkzoekenden adequaat te kunnen informeren, adviseren én bemiddelen.

Niet vanzelf

Maar dat bemiddelen ging niet vanzelf. “Werkgevers wilden wel, maar wisten vaak niet hoe. En voor werknemers was werken over de grens nog vaak eng,” zegt Ramona Corsius, projectleider SGA Maastricht.  “Beiden hadden dus hulp nodig en moesten worden geactiveerd. En dat is vooral een kwestie van proberen en doen”. Het SGA organiseerde daarom een twintigtal events, workshops en webinars. “Meest in het oog springend waren de drie bussen uit Maastricht, Heerlen en Sittard. Hiermee konden 70 Nederlandse werkzoekenden kennismaken met werkgevers op ons Talentevent aan de T2 Campus in Genk. Een unieke manier van samenwerken was dat,” vult Tinne Lommelen, Provinciaal directeur VDAB, aan. “Wij blijven daarom verder investeren in deze grensoverschrijdende samenwerking, omdat onze arbeidsmarkt nood heeft aan deze openheid en aan de uitwisseling van talent.”

Toekomst

Het streven is dan ook om de SGA om te vormen van een project naar een toekomstbestendige dienst. “Vooral in de sectoren industrie, techniek en de logistiek zijn er, ondanks corona, nog veel kansen op de arbeidsmarkt. Zowel in Nederland als in België,” aldus Manuel Stoffels, rayonmanager UWV WERKbedrijf aan. Ondanks de nauwe economische betrekkingen tussen Nederland en Duitsland en België in de Euregio, vormen de grenzen in de praktijk nog vaak een sta-in-weg om grensoverschrijdend te studeren of werken. Met de inzet van de servicepunten SGA-Maastricht en SGA-Kerkrade kunnen de drie buurlanden in de toekomst meer van elkaars potentieel gaan profiteren. De komende tijd wordt ook de samenwerking tussen de beide SGA’s verder verstevigd.

Meer informatie

Meer informatie over werken over de grens en de hulp die de SGA’s werknemers en werkgevers kunnen bieden? Zie www.grensarbeid.eu

Lassen
Fotograaf
Pixabay