Teleurstelling bij VISTA college over daling in MBO Keuzegids

Auteur
VISTA college

De nieuwe Keuzegids mbo verscheen op donderdag 14 januari. In de gids, die een overzicht biedt van het opleidingsaanbod in 2021- 2022, wordt de kwaliteit van mbo-opleidingen beoordeeld op basis van de meest recente studentoordelen en studiesuccescijfers. Dit jaar daalt VISTA college zes plaatsen en eindigt op de twintigste plek. In de keuzegids worden 40 brede ROC’s meegenomen, 11 groene scholen en 16 particuliere en/of vakscholen.

Oorzaak en oplossingen

Karel van Rosmalen, voorzitter College van Bestuur: "Ik zal met de deur in huis vallen; we zijn gedaald in de ranking naar de 20ste plek. Dat is een tegenvaller voor ons allemaal. Wij zien om ons heen teams keihard werken voor onze studenten. Helaas wordt dit nog niet vertaald naar de keuzegids."

Hoe komt dat dan? "De uitvraag van de keuzegids is een momentopname en de combinatie van onze fusie, corona en onderwijs op afstand is niet ideaal te noemen. De scores liggen heel dicht op elkaar, zeker in de middenmoot. Het verlies van een paar punten zorgt hier direct voor een flinke daling in de lijst. Het is vanzelfsprekend dat wij heel serieus omgaan met deze resultaten. Zo worden de uitkomsten uitvoerig geanalyseerd in de onderwijsteams en trekken we lering uit de antwoorden van onze studenten. Onze ambitie is om de komende twee jaren een stijgende lijn te laten zien. Hierin speelt ook onze Centrale Studenten Raad een grote rol."

"Wij zijn steeds in gesprek over thema’s als onderwijs in coronatijd, studentenbegeleiding, etc. Verder werken wij actief aan onderwijskundige vernieuwing. Hiervoor zijn er inmiddels 31 onderwijskundig leiders aan de slag bij VISTA college, die daar samen met de onderwijsteams dagelijks aan werken. Zo gebruiken we de resultaten van de JOB monitor direct om een impuls te geven aan de kwaliteit van ons onderwijs. We hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken!” 

Successen vieren

Er zijn ook successen te vieren. Zo zijn 67 opleidingen gestegen in de ranking ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast kent de mbo-keuzegids jaarlijks het predicaat Topopleiding toe aan opleidingen die volgens de gids tot de beste van Nederland behoren in hun vakgebied. Bij VISTA college mag de opleiding mediavormgever dit predicaat voeren.

Over VISTA college

VISTA college is in zeer korte tijd een bekende en gevestigde naam geworden in Zuid-Limburg. Meer dan 13.000 studenten en 3.000 cursisten weten ons dagelijks te vinden. Onze ambitie is een zo groot mogelijk aantal vakmensen te kwalificeren en gekwalificeerd te houden voor de regionale arbeidsmarkt. Dit is noodzakelijk gezien de sociaal-maatschappelijke en economische veranderingen in onze regio. Als onderwijsinstelling wil VISTA college de wendbare en vernieuwende mbo-partner in Zuid-Limburg zijn die klaar is voor de toekomst. Klaar om in de (Eu-)regio een breed en modern opleidingsaanbod aan te bieden.

Onderwijs in tijden van coronacrisis

Sinds Nederland op 16 maart jl. in een ‘intelligente lockdown’ ging, zet VISTA college maximaal in op onderwijs op afstand en geeft online onderwijs aan ruim 16.000 studenten, deelnemers en cursisten in Zuid-Limburg. Toetsen en examens worden, waar mogelijk, online afgenomen of, indien niet anders mogelijk, op gepaste afstand fysiek op school. Uiteraard volledig volgens de richtlijnen van het RIVM. Ruim 1700 VISTA medewerkers werken dagelijks zo veel mogelijk vanuit huis. 

Lassen
Fotograaf
Pixabay