Kerkraadse kloostervleugel wordt omgetoverd tot park

Auteur
Gemeente Kerkrade

Het gebied Kloosterpark in Bleijerheide krijgt een groene impuls. Gemeente Kerkrade wil de kloostervleugel van het voormalig Klooster Pannesheide aankopen, slopen en het gebied als park gaan inrichten. Met de eigenaar is inmiddels overeenstemming bereikt over de verkoop van het gebouw en het omliggende terrein. De monumentale kapel, die nog steeds in gebruik is, zal behouden blijven. Samen met omwonenden wordt gekeken naar de precieze invulling van het inrichtingsplan.

Lange voorgeschiedenis

In 2003 is binnen het plangebied Kloosterpark een woningbouwplan ontwikkeld voor het terrein van het voormalige pensionaat Bleijerheide. De herontwikkeling van de voormalige kloostervleugel was een onderdeel van dit plan. In samenspraak met de eigenaar, de provincie Limburg en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is jarenlang gezocht naar een passende herbestemming voor het monumentale pand. Dit heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Uitstraling van de buurt

Ondanks alle maatregelen die zijn getroffen, komt de kloostervleugel steeds meer in verval en dit heeft zijn weerslag op de uitstraling van de buurt. Daarom is besloten over te gaan tot sloop.

Wethouder Weijers (Ruimtelijke Ordening en Openbare Ruimte): “De kloostervleugel vormt geen fraai aanzicht meer voor de buurt. In de loop der jaren zijn ook de inzichten veranderd over de invulling van het gebied. De bewoners zijn meer gebaat bij een groene omgeving dan bij een stedelijke verdichting. Vandaar dat nu gekozen wordt om het gebied als park in te richten. De inbreng van omwonenden bij het invullen van de plannen vinden wij als gemeente erg belangrijk. Zij weten immers het beste wat nodig is voor een fijne leefomgeving.”

Vooruitblik

De gemeente zal voor de sloop een omgevingsvergunning aanvragen. Vooraf zal advies worden ingewonnen over de plannen bij de Monumentencommissie en bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook zal verder onderzoek moeten plaatsvinden om de sloop verantwoord te kunnen laten uitvoeren. Naar verwachting zal eind 2021 het gehele proces van voorbereiding zijn afgerond en kan de sloop van de kloostervleugel worden uitgevoerd.

De kloostervleugel van het voormalig Klooster Pannesheide
Fotograaf
Gemeente Kerkrade