Tachtig voedselpakketten dankzij donatie Rotary Club

Auteur
Rotaryclub Hoensbroek

Rotaryclub Hoensbroeck overhandigde een cheque van €2000,- aan de Stichting Pausfranciscusgroep Hoensbroek, waarmee rond Kerstmis tachtig voedselpakketten in Hoensbroek werden uitgedeeld. In 2019 werd de Stichting Pausfranciscusgroep Hoensbroek in het leven geroepen, met als doel om minderbedeelde mensen in Hoensbroek te kunnen helpen. Deze hulp wordt geboden aan minderbedeelde mensen in Hoensbroek en Passart-Noord, ongeacht afkomst of religie. Allerlei acties worden ondernomen om mensen te ondersteunen.

Zo wordt er ieder jaar een uitstap georganiseerd naar recreatiepark Irrland voor kinderen die wegens omstandigheden nauwelijks een dagje eropuit kunnen of op vakantie kunnen gaan. Daarnaast levert de stichting verschillende periodes per jaar fruit aan basisscholen, zoals de afgelopen periode aan basisschool St. Paulus in de wijk Passart. Tevens werd er op deze school al tweemaal een stormloopkussen gesponsord, zodat de kinderen zich konden vermaken tijdens de Koningsspelen of bij het begin van het nieuwe schooljaar.

De stichting was al begonnen met een inloopmiddag voor alleenstaanden in het parochiekantoor De Polder aan de Hoofdstraat, maar wegens de coronapandemie zijn deze middagen voorlopig uitgesteld. Ook werd er in 2020 gedoneerde kinderkleding uitgedeeld.

Voedselpakketten

Echter de stichting wil ook tweemaal per jaar (rond Kerstmis en Pasen) voedselpakketten uitdelen aan gezinnen in Hoensbroek die het financieel moeilijk hebben. Veel gezinnen leven met een minimum aan inkomen, maar komen net niet in aanmerking voor de Voedselbank. Daar de stichting het moet hebben van giften was het tijdens de coronapandemie extra moeilijk om financiële middelen binnen te halen. Dankzij echter een gulle gift van de Rotaryclub Hoensbroeck kunnen er tachtig voedselpakketten worden samengesteld. Het bedrag dat wordt overgehouden van overige giften kan nu mede gebruikt worden om rond Pasen opnieuw voedselpakketten te maken.

De producten werden geleverd door supermarkt Plus Danny Rosenboom en op woensdagavond 16 december samengesteld. Een dag later werden de voedselpakketten rondgebracht en de overige pakketten werden uitgedeeld bij de pastorie aan de Hoofdstraat. De Rotaryclub Hoensbroeck heeft het voornemen om verschillende projecten van de Stichting Pausfranciscusgroep te ondersteunen. Op deze manier kunnen mensen in Hoensbroek geholpen worden op allerlei manieren.

Voedselpakketten
Fotograaf
Rotaryclub Hoensbroek