Toch kerstbomen ophalen dankzij inzet Kundesj Heem

Auteur
Buurtvereniging Kundesj Heem

Door de coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk om het kerstboomverbranden van de buurtvereniging Kundesj Heem op de gebruikelijke wijze te laten doorgaan. Uiteraard was er volledig begrip voor dat de gemeente geen vergunning kon afgeven voor deze activiteit onder de huidige omstandigheden en uiteraard wilde de buurtvereniging ook geen risico lopen dat het coronavirus via buurtbewoners verspreid zou worden bij deze activiteit. Helaas gebeurt dat nog op teveel plaatsen, waardoor we steeds opnieuw worden geconfronteerd met lockdown-maatregelen.  

Wij, buurtvereniging Kundesj Heem, hadden met klem de ouders verzocht niet zelf de kerstbomen te gaan aanleveren of als zij hun kind toch moesten of wilden helpen dit zeer gespreid te doen. Uiteraard vroegen wij daarbij de 1,5 meter afstand in acht te nemen en geen contact te leggen met andere buurtgenoten. Wij zijn zeer verheugd dat ouders uit onze buurt in ieder geval deze regels in het belang van het voorkomen van besmettingen hebben gerespecteerd. Dank daarvoor.

In nauw overleg met de RD4 hadden wij toch een oplossing gevonden en op zaterdag 9 januari konden de kinderen in de buurt gewoon de kerstbomen ophalen, zoals dat al vele jaren een traditie is. In plaats van de kerstbomen te stapelen tot een brandstapel konden de ingezamelde bomen langs de Grachtstraat worden gedeponeerd en hadden wij afspraken gemaakt met de RD4 dat zij de kerstbomen in de Grachtstraat zouden ophalen. In 2016 hadden we deze oefening ook al eens uitgevoerd, dus we wisten waar we aan begonnen.  

Stuk chocolade en loting

In de loop van de zaterdagochtend hadden de buurtbewoners de overtollige kerstbomen (of wat daar van over was) aan de straatrand gedeponeerd, waarna de kerstbomen door de kinderen uit de buurt (natuurlijk onder de 14 jaar) de kerstbomen hebben opgehaald. Hoe inventief kinderen zijn bleek maar weer eens, want behalve in onze buurt hadden zij ook kerstbomen opgehaald in andere buurten. Er was natuurlijk wel een motivatie die dit bewerkstelligde, want voor iedere afgeleverde boom werden de kinderen beloond met een stuk chocolade en een bon om mee te doen aan een verloting.  

De kinderen konden tussen 14 en 15 uur de door hun opgehaalde kerstbomen afgeven aan het  terrein bij Grachtstraat, waar brandmeester Jeroen van Gessel de bomen in ontvangst nam en in plaats van het maken van een brandstapel zorgde voor een leuke rij kerstbomen langs de Grachtstraat. Wij danken de RD4 alvast voor hun spontane medewerking, waardoor wij deze eerste activiteit in het nieuwe jaar konden organiseren.

Kerstbomen halen
Fotograaf
Buurtvereniging Kundesj Heem