Gemeenteraad Maastricht spreekt zich uit tegen protestgeweld

Auteur
Gemeente Maastricht

De gemeenteraad van Maastricht spreekt zich uit tegen het geweld in de binnenstad van afgelopen zondag 15 november. In een gezamenlijke verklaring geeft de raad het volgende aan: "Wij keuren het gebruik van geweld en intimidatie te allen tijde af."

"Het recht om te demonstreren is een van de fundamenten van onze democratie. Wij roepen onze inwoners dan ook op om tolerant en respectvol om te gaan met de meningen van anderen over zaken die voor hen belangrijk zijn. Of dat nu gaat over de strijd tegen discriminatie of het behoud van belangrijke tradities. Alleen door naar elkaar te luisteren, komen wij nader tot elkaar. In het bijzonder willen wij duidelijk maken dat het gebruik van geweld en intimidatie tegen de politie onacceptabel is. Wij waarderen hun inzet en voortdurende toewijding om de veiligheid van ons allen te bewaken."

"Tevens spreken wij als gemeenteraadsfracties onze steun uit richting onze burgemeester in haar werkzaamheden, en nemen nadrukkelijk afstand van kwetsende reacties die richting haar zijn geuit. Laten wij als Maastrichtenaren elkaar met fatsoen, respect en argumenten behandelen, en bewijzen dat uiteindelijk haar mensen het sjiekste is wat Maastricht te bieden heeft!" 

De verklaring is ondertekend door de volgende fractievoorzitters en wordt namens onderstaande partijen verspreid. Namens Groep Alexander Lurvink: Alexander Lurvink, namens VVD: Michel Severijns, namens D66: Johan Pas, namens Groep Gunther: John Gunther, namens Seniorenpartij: John Steijns, namens GroenLinks: Marlise Korsten, namens PvdA: Manon Fokke en namens SP: Ariane Schut.

Sinterklaas
Fotograaf
Pixabay