Rotary Club staat midden in de samenleving

Auteur
Rotary Club Brunssum-Onderbanken

Als Rotary lid krijgen wij nogal eens de vraag: “Wat is Rotary en wat doen jullie nu precies?” Algemeen: Rotary is een serviceclub, dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende wijzen hun medemensen. Dit alles zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging.

Rotary Club Brunssum-Onderbanken is zo’n serviceclub bestaande uit leden die midden in de samenleving staan. Rotary Nederland telt ongeveer 500 clubs met in totaal 20.000 leden. Wereldwijd zijn er ruim 33.000 clubs in meer dan 200 landen. Met ruim 1.2 miljoen leden vormen wij een wereldomvattend netwerk van mensen die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor de samenleving. 

Autonoom opereren

Elke club bepaald zijn eigen (lokale) projecten en voert een aantal programma’s uit om mensen in nood te helpen. Enkele voorbeelden zijn: het project ‘Polio de wereld uit’ dat grootschalig steun geeft aan de wereldwijde strijd tegen polio. Maar denk ook aan onderwijsprogramma’s, watervoorzieningsprojecten en het bieden van onderdak aan mensen in nood etc.

Wat voor projecten lokaal?

Voorbeelden van onze eigen (lokale) projecten zijn o.a.: een bijdrage aan het onderzoek naar ‘ALS’ en ‘Killercells’. Dichter bij huis bieden wij daar waar nodig - zowel financieel als met ‘handjes’ - hulp in Brunssum, Schinveld en omgeving waaronder inzamelingsacties voor bijvoorbeeld Stichting Leergeld Parkstad, Stichting HOW, Voedselbank Parkstad maar ook het Ronald McDonald huis in Maastricht. Andere voorbeelden zijn ondersteuning m.b.t. oorlogsveteranen, adoptiegraven oorlogskerkhof Brunssum en het Clemensdomein. Ook vereenzaming (versneld door corona) van ouderen, alsook jeugd heeft de aandacht van onze Rotaryclub.

Tot slot wenst Rotaryclub Brunssum-Onderbanken iedereen een goede gezondheid in deze onzekere tijden. Zorg goed voor elkaar!

Vlnr. Berry Raes-Bergs en Ron Kamerman, voorzitters van de Rotary club. Leuk detail: Dit is het eerste duo-voorzitterschap sinds de oprichting!
Fotograaf
Rotary Club Brunssum-Onderbanken