Afronding Cityboost Heerlen in juni 2023

Drie jaar na de oprichting van de Stichting Samen Heerlen komt het einde van de Cityboost Heerlen in zicht. In januari 2020 werd de Stichting Samen Heerlen opgericht, nadat een groep van 60 inwoners en bij Heerlen betrokken instanties samen een plan schreven dat beloond werd met een ruimhartige donatie van 1 miljoen euro door VSBfonds: de zogenaamde Cityboost Heerlen. Gedurende een periode van drie jaar (2020-2022) kon hiermee een impuls gegeven worden aan bewonersinitiatieven van Heerlenaren. Het programma kreeg de naam "Frisse Wind Heerlen" en werd eind september 2020 gelanceerd.

Het doel van Frisse Wind was om inwoners van Heerlen te stimuleren om meer regie te nemen voor hun stad of buurt. Om dit doel te bereiken, heeft Frisse Wind een donatieregeling in het leven geroepen, wordt persoonlijke begeleiding geboden en een platform geboden onder de naam "Frisse Wind Academie" waar actieve inwoners elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Bewoners zelf aan het roer, met al hun gezamenlijke kennis, ervaring en talent voor een fijner Heerlen om te wonen.

Het was een wonderlijke reis, met bewonderenswaardige resultaten. Al met al kwam Frisse Wind in contact met meer dan 220 bewonersinitiatieven. Ruim 90 van deze kwamen tot bloei dankzij een donatie en begeleidingstraject door Frisse Wind. Nog eens ruim 40 initiatieven zijn in ontwikkeling en kunnen mogelijk nog op een donatie van Frisse Wind rekenen. Want, de coronapandemie heeft een tijd de rem op vele bewonersinitiatieven gezet. Hierdoor zit er nog geld in de donatie pot en kan Frisse Wind naar verwachting nog een half jaar langer door, tot en met juni 2023.

Met betrekking tot de toekomst na juni 2023 is nog niet zeker of en in welke vorm de aanpak en het netwerk van Frisse Wind blijven voortbestaan. VBSfonds wil graag bijdragen aan een vervolg wanneer de Gemeente Heerlen ook een (gelijke) financiële bijdrage levert, maar hierover is nog geen besluit genomen. De huidige organisatie, de donatieregeling en het activiteitenprogramma van Stichting Samen Heerlen / Frisse Wind worden daarom formeel afgerond per 30 juni. Hoe dan ook is zowel het bestuur van Stichting Samen Heerlen als VSBfonds er alles aan gelegen om de energie die opgewekt is, de mooie initiatieven die zijn ontstaan en de netwerken die gevormd zijn te borgen voor de toekomst.

De hoofdconclusie na tweeënhalf jaar Frisse Wind: wat is er veel bereidheid, energie en creativiteit in alle stadsdelen van Heerlen aanwezig! Een groot vermogen om onze stad en buurten prettiger, socialer, groener en gezonder te maken. Na een periode van stagnatie door lockdowns, kregen in 2022 veel initiatieven eindelijk een boost en werden werkelijkheid. Van buurttuinen, festivalletjes, buurtlunches, kunst-, cultuur- en sportevenementen tot en met seniorentoneel, Halloweentochten, Sinterklaas-, paas- en kersactiviteiten, poëziewandelingen en zelfs een Heerlens Kwartet.

Meer dan 9000 bezoekers en deelnemers hebben kunnen genieten van al die bijzondere initiatieven van deze geweldige Heerlenaren. Het netwerk van initiatieven over de stad groeit; tijdens bijeenkomsten van de Frisse Wind Academie ontmoetten en inspireerden zo’n 250 mensen vanuit alle stadsdelen elkaar. We zijn ontroerd door de vele activiteiten gericht op een warm hart onder de riem voor de medemens die het zwaar heeft in deze tijd.

Uit onderzoek onder mensen die in contact zijn geweest met Frisse Wind blijkt dat de aanpak en werkwijze gewaardeerd wordt. Met name de persoonlijke benadering van de Frisse Wind-coaches, de toegankelijke en duidelijke procedures en de snelle besluitvorming worden als positief benoemd door inwoners.

Meer weten over Frisse Wind en de initiatieven die zij ondersteunt? Of heb je nog een mooi idee voor stad of buurt in de komende periode? Ga naar de website.

Dierenpark Nieuw Lotbroek
Fotograaf
Carole Meijers Fotografie