Boer & natuur, tegenpolen of twee zijden van dezelfde medaille?

Excursie Boer en Natuur 18 september 2022, parkeerplaats Kasteel Hoensbroek 10:00 uur.

Er is nu heel veel te doen rond het boerenbedrijf, de landbouw en de natuur in Nederland. Door de eeuwen heen werkten boeren samen met de natuur en waren er sterk afhankelijk van.

Na de 2e wereldoorlog veranderde de landbouw en het agrarisch landschap snel door machines, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en ruilverkaveling. En kun je zeggen dat de landbouw, natuur en landschap uit het oog verloor.

De bedrijven werden groter en de productie intensiever met hogere opbrengsten maar tegen een hoge milieuprijs, waardoor bodem en water vervuilde, goede grond verloren ging en de bodem minder water opslaat. Dat leverde problemen op voor boer en burger.

Steeds meer boeren en burgers beseffen dat je de natuur niet oneindig kunt forceren. Boeren willen een meer natuurlijke manier van landbouw, met meer aandacht voor het landschap en ook ruimte voor insecten, hazen, kikkers en padden, vogels, reeën, enz. De natuur wordt weer het gereedschap en de grondstof voor de boer.

Een van deze boeren is Felix Huntjens die samen met zijn vrouw Janine een biologisch gemengd bedrijf runt. Samen met Felix gaan we de diverse agrarische natuur rond zijn bijzondere bedrijf boven en onder de grond bekijken.

Aanmelden voor deze excursie is verplicht, bel, app of mail (ivnhoensbroek@gmail.com) je aanmelding door aan Peter Geurts (IVN Hoensbroek) 06-54952469, liefst voor 15september 2022.

Tractor
Fotograaf
Pixabay