Met nieuwe auto nooit meer snelheidsboete in Sweikhuizen

Auto’s worden telkens slimmer en veiliger. Eén van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied is de Intelligente snelheidsassistentie (ISA), per 6 juli verplicht voor nieuwe automodellen. Dit systeem werkt op basis van verkeersbordherkenning en snelheidsdata. De gemeente Beekdaelen gaat met de tijd mee en plaatste in Sweikhuizen het eerste kombord dat is aangepast aan Europese regels.  

Het systeem is onderdeel van nieuwe Europese regelgeving die autorijden veiliger moet maken. Dit vraagt om uniforme verkeerstekens en weginrichting en actueel databeheer. Er staan nogal wat varianten van komgrensborden of komgrensportalen langs de weg. Met en zonder zone-aanduiding. Borden met gemeentenamen worden niet herkend; het systeem ziet ze aan voor tekst- of straatnaamborden.

Klaar voor de toekomst
Daarom is er nieuw uniform ontwerp gemaakt voor komgrensborden. Er is besloten het herkenbare pictogram van de skyline van een denkbeeldig dorp vanaf 2022 toe te voegen aan komgrensborden. Op Europees niveau sluiten we daarmee aan op reeds bestaande borden in onze buurlanden.

ISA (Intelligent Speed Assistance of Intelligente Snelheidsondersteuning) wordt per 6 juli 2022 verplicht voor nieuwe voertuigmodellen. Autofabrikanten krijgen daarna nog twee jaar de tijd om hun bestaande, actuele modellen aan te passen. Vanaf 7 juli 2024 zijn alle nieuw geleverde auto’s dus voorzien van ISA. ISA is een systeem bedoeld om bestuurders te helpen de juiste snelheid te rijden door hen specifieke en gepaste feedback te geven.

bord sweikhuizen
Fotograaf
Gemeente Beekdaelen