Discovery Museum Kerkrade breidt museumcollectie uit

Het openstellen van een nieuw gedeelte van de Schatkamer, het open depot van Discovery Museum in Kerkrade, markeert de start van een nieuwe deelcollectie voor het museum. In het nieuwe gedeelte staan namelijk Limburgse innovaties tentoongesteld: vernieuwende producten die in de loop der tijd in Limburg tot stand gekomen zijn.

De nieuwe deelcollectie "Limburgse innovaties" is een dynamische collectie, waarvan het startpunt omstreeks 1960 ligt. De nieuwe deelcollectie wordt up-to-date gehouden met objecten die in het hier en nu worden ontwikkeld. Dit hedendaags verzamelen krijgt onder meer vorm door een aantal objecten uit de tijdelijke tentoonstelling 'Innovatiegalerij', die regelmatig vernieuwd wordt, permanent aan de deelcollectie toe te voegen. Hierbij gebruikt Discovery Museum de methode van 'participatief verzamelen'. Bezoekers kunnen objecten uit de tijdelijke tentoonstelling voordragen om permanent aan de nieuwe deelcollectie toe te voegen en dragen zo bij aan de keuzes in het verzamelproces.

Van maakindustrie naar innovatie
De eerste vijf deelcollecties van Discovery Museum – stoommachines & motoren, Maastrichts glas & kristal, Maastrichts keramiek, techniek van het huishouden, steenkolenmijnbouw – zijn in de tijd begrensd tot ongeveer 1975, de periode na de mijnsluiting. De nieuwe deelcollectie maakt het mogelijk de collectie als geheel door te trekken naar het hier en nu; van de traditionele Limburgse maakindustrie (aardewerk, glas, steenkolenmijnbouw), die voor een groot deel is verdwenen, naar hedendaagse, innovatieve producten die in Limburg tot stand komen en waar Limburg sterk in is. De lijn verleden – heden – toekomst, die het museum in vrijwel al haar exposities hanteert, komt zo ook in de collectie naar voren.

Limburgse roots
De nieuwe deelcollectie richt zich vooral op innovatieve producten die in hun ontwerp, productietechniek en/of gebruik tegemoet komen aan specifieke behoeften uit de samenleving. De focus ligt daarbij op de provincie Limburg. Dat wil zeggen dat de ontwerper en/of de producent een relatie met Limburg heeft, en/of dat het product vanuit een typisch provinciale behoefte tot stand is gekomen.

Collectiekweekvijver
De reeks tijdelijke exposities in de Innovatiegalerij vormt de "kweekvijver" voor nieuwe toevoegingen aan de collectie Limburgse innovaties. In de Innovatiegalerij presenteert Discovery Museum regelmatig een nieuwe selectie van innovatieve ontwerpen die bijdragen aan het oplossen van –  voor mens, milieu en maatschappij – cruciale vraagstukken. Telkens staat een ander thema centraal, nu is dat thema circulariteit met objecten als isolerend verpakkingsmateriaal geheel van karton,  schoonheidsproducten van eierschalen en circulaire 3D-geprinte borstprotheses op maat. Bezoekers kunnen hun stem uitbrengen op de objecten die volgens hen een plek moeten krijgen in de collectie. Het museum bepaalt op basis van de uitkomst van de stemronde welke objecten aangekocht worden.

Collectie Discovery Museum Kerkrade
Fotograaf
Discovery Museum Kerkrade