Eerste NATO AWACS landde 40 jaar geleden op Geilenkirchen

Op 24 februari, precies 40 jaar geleden, landde een multinationale crew de eerste van de 18 NAVO E-3A Airborne Early Warning and Control (AWACS) vliegtuigen op NAVO vliegbasis Geilenkirchen. Dit historisch moment is een mijlpaal voor de NATO Airborne Early Warning and Control Force (NAEW&CF) eenheid en de NAVO alliantie. Sinds 1982 zorgt de NAEW&CF voor luchtsurveillance en militair overzicht en daarnaast levert de eenheid bevelvoering voor NAVO bondgenoten vanuit de lucht. Hiermee bewaakt NAVO AWACS de integriteit en veiligheid van het bondgenootschappelijk luchtruim.

In de laatste vier decennia heeft NAVO E-3A AWACS een breed pallet aan missies uitgevoerd zoals, luchtruimbewaking, ondersteunen van anti-terrorisme operaties, evacuatie missies, embargo operaties, humanitair crisis ondersteuning en crisis management missies. Van ondersteuning aan offensieve NAVO luchtoperaties tegen het regime van voormalig Joegoslavië tot aan inzet in de Verenigde Staten na de terroristische aanvallen op 11 september en van deelname aan ISAF operaties in Afghanistan tot de huidige ondersteuning aan de coalitie ter bestrijding van het Islamic State terrorisme, NAVO AWACS is doorlopend betrokken in het wereldwijd handhaven van vrede en veiligheid.

NAVO AWACS heeft een unieke plek in de militaire geschiedenis van NAVO omdat het de eerste multinationale en operationele vliegende eenheid van het bondgenootschap is. Aan het programma nemen 20 NAVO landen deel. De eenheid heeft de opdracht om langdurige en doorlopende luchtsurveillance en gevechtsvoering taken uit te voeren die door de commandant van de NAEW&CF worden gegeven namens Supreme Allied Commander Europe in opdracht van de Noord Atlantische Raad, de hoogste NAVO institutie.

 

Crew van de eerste AWACS-vlucht
Fotograaf
NAVO