Gymnastiekclub Balans blikt terug op succesvolle Kerstcup

Auteur
GV Balans

GV BALANS werkt tijdens deze lockdown hard door achter de schermen om de vereniging klaar te maken voor de periode na de COVID-19 middels de nieuwe visie, het kleurenturnen, nieuwe materialen, wifi op locatie die toegankelijk is voor leiding, maar ook een gasten-wifi voor ouders. Nadat de vereniging in maart 2020 op slot ging in verband met de COVID-19 maatregelen genomen door de overheid hebben we gependeld tussen allerlei scenario’s. Van buiten trainingen geven in groepjes op een afgesloten buitencomplex waarbij de voetbalverenigingen ons te hulp schoten, het in groepjes weer binnen trainen, het aftellen op maximaal 30 personen per les per gymzaal tot en met de sluiting van de kleedlokalen om aansluitend vanwege de nieuwe genomen maatregelen weer op slot te gaan. 

Vivian Reul-Augenbroe is niet alleen secretaris en coördinator van het Jonge Kind bij GV BALANS, maar ook coördinator in de coronawerkgroep van de vereniging. Afgelopen jaar zijn veel uren in deze laatste werkgroep gaan zitten. Denk hierbij aan regels lezen, maatregelen nemen, richtlijnen volgen en uitzetten, organiseren, implementeren, overleggen, bijsturen en in gesprek blijven met zowel leiding als leden en ouders maar ook de gemeente Kerkrade. En dan vooral blijven communiceren, dat blijft een sleutelwoord. De maatregelen van de overheid hebben ertoe geleid dat we als binnenvereniging weer gesloten zijn. Het heeft helaas niet zo mogen zijn en dat vinden wij heel erg jammer ondanks dat we begrijpen waarom dit gebeurt is. In oktober na de herfstvakantie zijn we gestart met het implementeren van de methode kleurenturnen. We zijn tegen enkele knelpunten aangelopen die we met elkaar hebben opgelost.

Boekjes in dozen

Na de kerstvakantie was het de bedoeling om de grootste groep van de vereniging, onze recreatieafdeling voor jongens en meisjes, ook te laten starten in het niveau met de bijbehorende kleur waarvan hun leiding denkt dat dit bij hen past. Het kader was uitgezet, de diplomadagen waren bij de leiding bekend en alle boekjes in alle kleuren liggen netjes afgedrukt in dozen te wachten voor gebruik. We moeten alleen nog even geduld hebben om er verder mee aan de slag te mogen. Ons enthousiasme en gedrevenheid is er echter niet minder door geworden. Wij zijn vastberaden om de vereniging door deze crisis heen te leiden met behulp van al onze leden, hulpleiding en leiding maar ook alle vrijwilligers die ons een warm hart toe dragen. We ruimen op, de turnhal is alweer helemaal gepoetst en schoongemaakt en ligt er strak bij om zo snel als het weer mag in gebruik genomen te worden.

Wat doe je als er in november en december op dat moment geen activiteiten mogelijk zijn? Dan organiseer je als vereniging dit zelf, maar dan zonder ouders met inachtneming van alle maatregelen en maximale groepsgrootte van 30 personen. Sinterklaas mocht niet binnen komen, maar is wel langs geweest bij al onze peuters van ouder & kind gym en beide kleutergroepen. Hard op de deur bonken en voor iedereen iets achterlaten werkt ook prima, zeker voor onze jongste leden in de leeftijdscategorie 1.5 jaar tot en met 6 jaar. Het was wel schrikken uiteraard.

Kerstcup

Het weekend voor de sluiting organiseerden we als vereniging een wedstrijd voor de selectie turnsters en zie daar: de GV BALANS KERSTCUP werd geboren. Op het moment dat we deze wedstrijd hebben georganiseerd, was dit nog mogelijk. Tijdens deze Kerstcup hebben de turnsters met vergelijkbare niveaus tegen elkaar geturnd met alle spanning die bij een wedstrijd hoort. Er was vreugde, blijdschap en enthousiasme, spanning en nervositeit, maar ook een traan als het toch net niet lukte. De turnsters konden zo nog één keer laten zien wat ze allemaal in deze relatief korte periode geleerd hadden, de nieuwe oefenstof, een nieuw element aan balk of brug of de nieuwe vloeroefening. Tijdens de gehele Kerstcup zijn foto’s gemaakt van zowel de wedstrijd als de prijsuitreiking. Alle oefeningen zijn zoveel mogelijk gefilmd en zijn net als de foto’s naar de ouders toegestuurd. Verbondenheid en betrokkenheid gaan samen hand in hand, zeker nu.

Toch zijn er zelfs in een tijd dat we binnen niet mogen sporten aanmeldingen voor diverse groepen. We starten namelijk met recreatieve acro voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar. We hebben G-Gym op een nieuwe locatie en wel de gymzaal gelegen aan de Singelweg 5 te Kerkrade en we hebben nieuwe materialen aangekocht van het geld dat opgehaald is via de Grote Clubactie en zo weer terugvloeit bij onze leden. Wilt u in de toekomst ook eens kennis maken met een vereniging die blijft geloven in een gezonde toekomst voor iedereen, waar kennis wordt overgedragen en waar sport in de breedste zin van het woord aangeboden wordt aan de leden middels een mooie visie en nieuwe technische visie? Neem dan eens een kijkje op onze website www.gvbalans.nl of zoek ons op facebook: gymnastiek vereniging balans. Interesse? Neem dan contact op met onze secretaris Mw. V. Reul-Augenbroe. Zij zal u alle informatie geven die u nodig heeft. Mail naar v.reul@gvbalans.nl of bel 045 5452758.

GV Balans
Fotograaf
GV Balans