Doe mee aan de Parkstadquiz

De welzijnsorganisaties Alcander, Impuls en CMWW in Parkstad zijn samen met maatschappelijke instellingen, de gemeente, vrijwilligers en bewonersgroepen een nieuw meerjarenplan aan het schrijven. Hierin leggen zij vast welke dienstverlening de organisaties in de komende vier jaar ontwikkelen voor inwoners van alle leeftijden in Parkstad.

Om aan de weet te komen welke activiteiten en hulpverlening nodig zijn, worden de komende maanden groepsgesprekken en interviews met bewoners en organisaties uit Parkstad georganiseerd. Ook vindt er een Parkstadquiz plaats.

Belangrijk thema in de quiz is de vraag of mensen het fijn vinden om in Parkstad te wonen. Of dat zij vinden dat bepaalde zaken beter kunnen, zoals wonen, vrijetijdsbesteding, winkels, sporten of groen.

De quiz vindt plaats op 11 april vanaf 19.00 uur in 'T Westhoes in Kerkrade-West. De toegang is gratis. Aanmelden vóór 7 april via: ikhouvanparkstad.eventbrite.nl.
De quiz bestaat uit 3 rondes van elk 30 minuten. Na elke ronde wordt er een prijs uitgereikt.

Groepsgesprek Welzijnsgroep
Fotograaf
Mikke Leenders