Duidelijkheid coalitie Brunssum: PAK, Borger, VVD en PvdA

De Brunssumse fracties PAK, Lijst Borger, VVD en PvdA hebben 10 juni besloten met elkaar het bestuur van Brunssum te gaan vormen voor de periode 2022-2026. De coalitie opteert voor een nieuwe manier van samenwerken passend bij de huidige tijdsgeest en waar de burger om vraagt.

Op 3 juni jl. is reeds overeenstemming bereikt over de inhoud van het coalitieakkoord 2022– 2026. In de dagen erna is verder doorgesproken over de wijze van samenwerken. Hierbij heeft door vertegenwoordigers van de formerende partijen o.a. een uitgebreide dialoog plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie. Geconcludeerd is dat men om te komen tot optimale resultaten een nieuwe samenwerkingscultuur wil neerzetten. De achterbannen van de formerende partijen zijn geïnformeerd over deze wens en de gemaakte afspraken. 
Met het besluit van 10 juni komt er duidelijkheid voor de toekomst. De afgelopen twee maanden is er onder leiding van informateurs Ben van Essen en Ellen Janssen aan gewerkt uit de impasse te komen waarin de coalitievorming medio april geraakt was. Er is ruimte gecreëerd en stap voor stap is vooruitgang geboekt.
De komende dagen wordt over de personele samenstelling van het nieuwe college nagedacht. Woensdag 15 juni zal de beoogde coalitie haar keuzes bekend maken.

logo gemeente brunssum