Fusietraject Fanfare St. Lambertus en Harmonie St. Caecilia van start

Op zondag 6 februari 2022 vond er in Cultureel Centrum FaSiLa Schinveld een gezamenlijke ledenvergadering plaats van Harmonie St. Caecilia en Fanfare St. Lambertus uit Schinveld. 
Tijdens deze bijzondere ledenvergadering zijn de aanwezige leden uitvoerig door het kernteam geïnformeerd over de stappen die moeten worden gezet in het fusietraject.

Een eerste opdracht voor de leden was het kiezen van een projectnaam. De leden hebben gekozen voor de naam SAMENKLANK. Dit is de naam voor het fusieproject totdat er een definitieve naam is voor de nieuwe vereniging.

Vervolgens is aan de leden de intentieverklaring voorgelegd ter goedkeuring als besluit tot het formeel starten van het onderzoek voor de fusie. Dit onderzoek zal door diverse commissies zoals onder andere financiën, organisatie, muziek, PR, activiteiten door de leden en bestuur vorm worden gegeven.

Alle aanwezige leden hebben zich unaniem akkoord verklaard met de inhoud van de intentieverklaring. Aansluitend is deze verklaring door beide besturen ondertekend.

Op 6 maart a.s. is de volgende bijeenkomst voor alle leden gepland. Dan wordt er inhoudelijk verder gepraat over onder andere de muziek, de vereniging en de rol in de samenleving.

Beide verenigingen kunnen met trots terugkijken op een bijeenkomst die in goede sfeer is verlopen. Een goede start voor het project SAMENKLANK met een optimistische blik vooruit.

Ondertekening Intentieverklaring
Fotograaf
Fanfare St. Lambertus Schinveld