Werkzaamheden Fietsverbinding Parkstad verlopen als gepland

In september werd het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de Daelsweg, tussen Ubachsberg en Heerlen en aan de Vijfbundersweg-Vrakelbergerweg tussen Ubachsberg en Wijlre. De wegen worden in fasen aangepakt om een veilige fietsverbinding te maken. Tegelijkertijd worden maatregelen tegen toekomstige wateroverlast uitgevoerd. De reconstructie zal naar verwachting tot eind 2022 duren.

Het grootste gedeelte van het nieuwe fietspad tussen Heerlen en Ubachsberg is inmiddels gereed, een deel van de rijbaan is opnieuw geasfalteerd en de wegversmallingen zijn gemaakt. Hierdoor ziet het ernaar uit dat de Daelsweg, volgens planning, vóór kerstmis weer open is voor verkeer. De komende maanden zijn er nog afrondende werkzaamheden, zoals het aanbrengen van de groenvoorzieningen, het aanleggen van een extra amfibieëntunnel en het creëren van een paddenpoel op één van de aanliggende percelen.

Na het openstellen van de Daelsweg eind dit jaar, start de aannemer met de voorbereiding van de werkzaamheden aan de Ruilverkavelingsweg (Vrakelbergerweg en Vijfbundersweg, in de volksmond de RVK-weg). Voorafgaand gaat de aannemer met de omwonenden en de grondeigenaren in gesprek.

De werkzaamheden starten half februari 2022 en worden in november 2022 afgerond. De weg is niet gedurende deze hele periode afgesloten. Alleen tijdens de laatste twee fasen (vanaf juni), is de weg gefaseerd afgesloten. Eerst het gedeelte tussen de Mingersborg en Kruishoeveweg en vervolgens het gedeelte tussen het spoorviaduct en de Kruishoeveweg. Doorgaand auto- en fietsverkeer volgt dan een omleiding. Grondeigenaren kunnen hun percelen te allen tijde bereiken via het nieuw aangelegde fietspad. In de eerste drie fasen, van half februari-juni, is de RVK-weg gewoon toegankelijk. Het is mogelijk dat de planning gedurende de werkzaamheden aangepast moet worden. Meer informatie is te vinden op de website.

Fietsen
Fotograaf
Pixabay