Start nieuwbouw 23 zorgappartementen in Brunssum

In Brunssum is gestart met de nieuwbouw van 23 ruime betaalbare zorgwoningen in het sociale huursegment. Ontwikkelaar Holikiday B.V. en zorgondernemer Het Andere Wonen gaan er, in samenwerking met eigenaar Wonen Limburg, een prettige en veilige woonplek realiseren voor kwetsbare ouderen met een zorgindicatie. Hartman Bouwbedrijf uit Asten realiseert het woongebouw. Verwachting is dat medio 2022 de zorgondernemer de nieuwe bewoners kan verwelkomen.

Bieden van betaalbaar wonen mét zorg

"Zoveel mogelijk in de eigen omgeving en speciaal voor mensen met een kleine beurs ontwikkelen we kleinschalige woongebouwen met zorg. Vertrouwd en veilig wonen met 24/7 zorgverlening in een ruim appartement zodat partners bij elkaar kunnen blijven wonen. Dat is waar wij ons voor inzetten", aldus Paul Rinkens, directeur van ontwikkelaar Holikiday.

In samenwerking met zorgaanbieder Het Andere Wonen heeft de ontwikkelaar zich sterk gemaakt dat het woon-zorggebouw tot stand kon komen. Ook eigenaar Wonen Limburg zag het belang. "Als sociale huisvester zetten wij ons in voor het bieden van een thuis voor iedereen die dat niet altijd zelfstandig kan. Ook het bijzondere zorgconcept, waarin de bewoner centraal staat, spreekt ons aan. Dat is dan ook de reden dat we ons hebben ingezet om deze nieuwbouw, samen met de partijen, tot stand te brengen", licht corporatiedirecteur René Clement toe.

Ook de gemeente Brunssum was hierin een belangrijke schakel. Wethouder Jo Mertens: "Als gemeente vinden we het van belang dat de juiste zorg beschikbaar is voor onze inwoners. Dat was én is de gedachte achter het Zorgplein. Deze woningen zijn een perfecte aanvulling op het aanbod in zorg én wonen voor Brunssumers, die in hun vertrouwde omgeving willen blijven, ondanks een bepaalde zorgbehoefte."

Langer zelfstandig wonen

Het Andere Wonen is verhuurder van de ruime appartementen en verleent er de professionele zorg op maat. "Met het eigen zorgteam en het inwonend (zorg) ondernemersechtpaar bieden we mensen die een zorgindicatie hebben voor de Wet Langdurige Zorg een fijne woonplek. Met alle ruimte voor activiteiten en ontmoetingen in de gemeenschappelijke ruimte en de gezamenlijke tuin. En door toepassing van domotica hebben de bewoners maximale bewegingsvrijheid zonder dat hun veiligheid in gevaar komt", aldus Arno van den Berg, bestuurder van Het Andere Wonen.

Het nieuwe woongebouw is medio 2022 klaar. Geïnteresseerden om er te gaan wonen kunnen hun interesse aangeven via mail aan info@hetanderewonen.nl. In aanmerking komen mensen met een indicatie vanaf ZZP4 op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB).

Logo Wonen Limburg