Scholieren Broeklandcollege creëren groener Gebrook

Auteur
Broeklandcollege Hoensbroek

Een groep leerlingen van het Broeklandcollege is in september 2020 gestart met het vakoverstijgende project De Grasberg. Bij de projecten op Broekland staat maatschappelijke betrokkenheid in de omgeving centraal. Leerlingen maken kennis met hun omgeving en zetten zich in voor Hoensbroek.

De Grasberg

De Grasberg ligt bij de Plus en de bedoeling is er een doorgangsparkje voor iedereen van te maken! Tegelijkertijd worden er mogelijkheden ingebouwd voor ontspanning, beweging, ontmoeting en nog veel meer.

Echte uitdaging

De leerlingen zijn aan de slag gegaan met meten, doelstellingen vastleggen, ontwerpen, een kostenplaatje maken en uiteindelijk het bouwen van maquettes. Een echte uitdaging! Op 28 juni is het project in beperkte kring feestelijk afgesloten.

De prijswinnende maquette zal tijdens de bewoners-/omwonendenbijeenkomst op 12 oktober 2021 in Amicitia, om 19.00 uur aangeboden worden aan de gemeente Heerlen door Kyona Heijnen, Job Gardeniers, Jaylon Valke, Noëlle de Winter, Julia Adamczyk en Diandra Albert!

 Achterste rij vlnr: Julia Adamczyk, Jaylon Valke, Noëlle de Winter & Job Gardeniers. Winkelwagentje: Kyona Heijnen.
Fotograaf
Broeklandcollege Hoensbroek