Boeterepetiesje zet lokale koren en orkesten in spotlights

Datum
Auteur
Organisatie Boeterepetiesje

Normaliter markeert de Boeterepetiesje de inleiding van de zomervakantie en de afsluiting van het seizoen van diverse muzikale verenigingen in Voerendaal. Ook deze keer wordt met dit evenement het begin van de zomervakantie gemarkeerd, echter door de coronapandemie is er niet of nauwelijks sprake geweest van een muzikaal seizoen. Fysieke repetities hebben dit jaar pas vanaf begin juni onder coronarestricties kunnen plaatsvinden.

Dit heeft ertoe geleid dat niet al de regulier deelnemende verenigingen een repertoire hebben weten samen te stellen voor de Boeterepetiesje. Toch hebben wij gemeend, om zeker na deze moeilijke tijd met allerlei restricties, dat de gemeenschap hard toe is aan een gezellige muzikale avond en dit geldt tevens voor de deelnemende verenigingen.

Alles wordt in het werk gesteld om de happening in de openlucht plaats te laten vinden, op het plein Furenthela, nabij de Borenburg. Maar de organisatie heeft het weer natuurlijk niet onder controle; als de weergoden niet meewerken wordt de Boeterepetiesje een Binnenrepetiesje, en wel op het podium van de Borenburg. U bent dus altijd welkom, want er wordt altijd gemusiceerd.

De verenigingen treden beurtelings op vanaf 19.00 uur tot ca 21.30 uur; daarna kan het natuurlijk nog lang gezellig blijven. De volgorde van de optredens is als volgt:

  • Van Muziekvereniging Voerendaal zullen de jeugddrumband en het opleidingsorkest een optreden verzorgen (19.00 uur);
  • vervolgens zal Reconnected voor u zingen (20:00 uur);
  • daarna zal het Seniorenorkest voor u spelen (20:30uur);
  • het muzikale deel wordt afgesloten door zangkoor Mélange (21:00 uur)

Uiteraard is er grote afwisseling in klanken en melodieën , want elke vereniging heeft haar eigen muzikale repertoire. De verenigingen hopen op uw warme belangstelling, zodat het een muzikale, gezellige avond wordt waarbij de dan geldende coronaregels natuurlijk worden toegepast zodat het ook veilig is.

Fotograaf
Organisatie Boeterepetiesje
Boeterepetiesje flyer